کارگاه آموزش مجسمه سازی پارتین باستان

متریال-مجسمه-سازی

مواد مجسمه سازی - متریال مجسمه سازی

امروزه شیوه های جدید مجسمه سازی را می توان از تقریبا هر ماده ی جامدی ابداع کرده و توسعه داد.
دیدگاه ما در مورد گستردگی مواد خام مجسمه سازی تا حد زیادی تحت تاثیر تاریخ هنر قرار گرفته است.
امروزه تنها مجسمه هایی از هنر گذشتگان را میتوانیم مورد مطالعه قرار بدهیم که در مقابل گذشت زمان پایدار بوده اند.
بنابراین بدون در نظر گرفتن فرم های بازتولید شده، مواد اولیه بر اساس میزان ماندگاری آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرند.
مواد مورد استفاده در مجسمه سازی بر اساس میزان پایداری به ترتیب عبارتند از:
سنگ
فلزات غیر آهنی
فلزات آهنی
سفال و چوب


علاوه بر مواد مذکور مواد دیگری که از گذشته در این حوزه به کار می رفتند، وسیله یا واسطه ای برای مدل سازی برخی از احجام بودند، احجامی که از طریق قالبگیری و ریخته گری با مواد پایدار، دوباره باز تولید می شدند.

امروزه انواع گوناگونی از سیمان ها در دسترس ما قرار دارند و همچنین انواع متنوعی از رزین ها تولید می شوند که تخت عنوان کلی پلاستیک ها در کنار یکدیگر دسته بندی شده اند.
امروزه آلیاژهای فلزی جدید دامنه ی فلزات غیر آهنی را گسترده تر کرده و روش هایی نیز برای بهره برداری از مواردی همچون چوب و فلزات آهنی که مستعد  فرسایش، خوردگی و پوسیدگی هستند، وجود دارد که در نتیجه موجب افزایش کاربرد و رواج آن ها در عرصه ی مجسمه سازی شده است.