کارگاه آموزش مجسمه سازی پارتین باستان

ساخت-سردیس

سردیس Portrate Head
مجسمه ی چهره که تنها سر و گردن و گاه اندکی از شانه را به نمایش در می آورد معمولا با عنوان سردیس شناخته می شود و رایج ترین شکل پرتره در مجسمه سازی است.

ساخت سردیس در کلاس های آموزش مجسمه سازی پارتین باستان