کارگاه آموزش مجسمه سازی پارتین باستان

آرماتوربندی-در-مجسمه-سازی

آرماتور بندی در مجسمه سازی - آرماتور یا نگه دارنده ARMATURE:
آرماتوربندی در مجسمه سازی همان تکیه گاه یا ساختار نگه دارنده که به منظور افزایش قدرت تحمل بار در مجسمه ساخته می شود و کارکرد آن تقریبا مشابه کارکرد استخوان بندی در بدن انسان و حیوانات است.


آرماتور بر اساس ویژگی های ماده خامی که به آن استحکام می بخشد یا آن را تقویت می کند در نظر گرفته می شود.


اغلب مواد فقط دارای مقاومت فشاری هستند، یعنی فقط می توانیم آن ها را روی هم قرار دهیم ( روی آن ها فشار وارد کنیم) ولی بدون نگه دارنده از استحکام لازم در برابر کشش برخوردار نیستند، در نتیجه برای آرماتور بندی در مجسمه سازی آگاهی از خواص ماده ی مورد استفاده برای تقویت، از اهمیت بسزایی برخوردار است، ولی از آنجا که برای اجرای هر اثر مجسمه سازی، اقتضائات طراحی منحصر به فردی مورد نیاز خواهد بود.